چشم انداز

ماموریت : پاسخگویی به نیازهای دانش آموزان و دانشجویان کشور (به صورت جزوه، کتاب، فایل الکترونیکی، DVD و …)
چشم انداز : تبدیل شدن به یکی از 5 سازمان برتر آموزشی کشور
شعار سازمانی : “همه هوش و حواس ها به نیازها و خواسته های شماست.

bridge-to-success

سمبل :گیاه بامبو