فایل آموزش گام اول وآخر ریاضی9

امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(دیدگاه کاربر 1)

2,000 تومان

فصل 1 مجموعه ها

معرفی مجموعه ها

مجموعه های برابر و نمایش مجموعه ها

اجتماع،اشتراک وتفاضل مجموعها

مجموعه ها واحتمال

فصل 2عداد حقیقی

عددهای گویا

عددهای حقیقی

قدرمطلق ومحاسبه تقریبی

فصل 3 استدلال واثبات در هندسه

استدلال

آشنایی با اثبات در هندسه

حل مسئله در هندسه

شکل های متشابه

فصل 4توان وریشه

توان صحیح

نماد علمی

ریشه گیری

جمع وتفریق رادیکال ها

فصل 5عبارت های جبری

عبارت های جبری ومفهوم اتحاد

چند اتحاد دیگر،تجزیه و کاربردها

نابرابری ها و نا معادله ها

فصل6 خط ومعادله های خطی

معادله خط

شیب خط وعرض از مبدا

دستگاه معادله های خطی

فصل 7 عبارتهای گویا

معرفی وساده کردن عبارتهای گویا

محاسبات عبارت های گویا

تقسیم چند جمله ای ها

فصل 8 حجم و مساحت

حجم و مساحت کره

حجم هرم ومخروط

سطح وحجم

در کتاب گام به گام ریاضی 9(نهم) آقای ریاضی(انتشارات گات) شامل مطالب زیره:

درس نامه های سلیس،روان و 100% خودآموز

حل نمونه سوال امتحانی و نمونه تست کنکور و پاسخ های کاملا تشریبحی

یادآوری و آموزش نکات و پیش نیازهای لازم قبل آغاز هر درس

مباحثی که در گام به گام ریاضی نهم می تونی بخونی

فصل 1:مجموعه ها

مجموعه

نمایش مجموعه به زبان ریاضی

مجموعه ی تهی

مجموعه ی متنهای ونا متنهایی

زیرمجموعه

تساوی دو مجموعه

مجموعه ی مرجع

مجموعه ی متمم

نمودار ون

اجتماع دو مجموعه

خواص اعمال بین دو مجموعه

احتمال

پیشامد غیرممکن وحتمی

فصل 2:عددهای حقیقی

مجموعه های خاص ریاضیلت

مجموعه اعداد گویا

بدست آوردن عدد گویای بین دو عدد

انواع عدد گویای اعشاری

طریقه ی تبدیل کسراعشاری به کسر اعشاری به کسرمتعارفی

اعداد حقیقی

طریقهی تشخیص اعداد گنگ

قدر مطلق

فصل 3:استدلال واثبات در هندسه

آشنایی با اثبات در هندسه

فرض – قضیه – برهان

دومثلث هم نهشت

حالات هم نهشتی دو مثلث

خواص مثلث متساوی الساقین

حل چند مسئله درباره همنهشتی

حل مسئله در هندسه

حل چند مسئله

شکل های متشابه

قضیه ی تالس

تشابه

حالات تشابه دو مثلث

نکات تشابه دو مثلث

حل چند مسئله

حل چند مسئله درباره ی تشابه

فصل 4:توان وریشه

توان

ویژگی های اعداد توان دار

توان های منفی

ضرب وتقسیم اعدا توان دار

معادلات نمایی

کاربرد معادلات نمایی در حل مسائل زیر مجموعه

ک.م.م دو عدد

ب.م.م دوعدد

رادیکال ها

قوانین رادیکال ها

انتقال ضریب به داخل رادیکال

به توان رساندن رادیکال

رادیکال های متشابه

گویا کردن مخرج کسرها

فصل 5:عبارتهای جبری

یک جمله متشابه

جمع جبری یک جمله ای ها

ضرب یک جمله ای ها

چندجمله ای

چندجمله ای استاندار وهمگن

ضرب چند جمله ای ها

محاسبه ی تفاضل چند جمله ای ها

اتحادهای جبری

اتحاد مربع مجموع (تفاضل) دوجمله

مکعب مجموع (تفاضل) دو جمله

اتحاد مزدوج

اتحاد چاق ولاغر

اتحاد جمله مشترک

اتحادهای فرعی

کاربرد اتحادها در محاسبات

عبارت های متحد

نامعادله

طریقه ی حل نا معادله

نامعادلات مضاعف

فصل 6:خط ومعادله های خطی

اندازه ی جبری پاره خط

محورهای مختصات قائم

معادله ی خط

فرم های مختلف معادله خط

محاسبه شیب خط در حالات مختلف

حالات خاص معادله ی خط

تقاطع خط با محورهای مختصات

رسم خط

چند مثال متنوع

نوشتن معادله ی یک خط

ادامه ی خط

شرط توازی خط

شرط عمود بودن

چند مثال دیگر

دستگاه معادله های خطی

روش جای گذاری در حل دستگاه معادلات

فصل  7:عبارتهای گویا

معین یا نامعین بودن عبارت های گویا

ساده کردن عبارتهای گویا

اعمال جبری عبارت های گویا

اعمال جبری عبارت های گویا

تقسیم عبارت های گویا

تقسیم یک جمله بر یک جمله

تقسیم چند جمله بر یک جمله

تقسیم چند جمله بر چند جمله

فصل 8:حجم ومساحت

مکعب مستطیل

محاسبه ی قطر یک وجه مکعب مستطیل

قطرچند وجهی

مکعب

منشور واستوانه

مساحت جانبی و مساحت کل منشور

حجم منشور

استوانه

مساحت جانبی استوانه

مساحت کل استوانه

محاسبه حجم استوانه

هرم

محاسبه حجم هرم

مخروط

محاسبه ی حجم مخروط

کره

محاسبه سطح کره

محاسبه حجم کره

مساحت جانبی وکل نیم کره

حل چند مسئله

 

 

 

1 دیدگاه برای فایل آموزش گام اول وآخر ریاضی9

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فایل آموزش گام اول وآخر ریاضی9”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *